Coverage Worldwide

Uno System

返回主页 / 机器 / 屋面瓦和挤出产品 / Uno System

你的新业务在这里开始

  产量(片瓦/班) 速度
(瓦/分钟)
装机功率
(千瓦)
最小厂房尺寸
(m)
自动上下架
自动打包
  UNO 5 2000 5 12 14 x 12 H=5    
  UNO 10 4000 10 26 14 x 20 H=5    
  UNO 20 8000 20 37 16 x 30 H=5 Yes Yes
  UNO 30C 12000 30 50 16 x 40 H=5 Yes Yes


video

Downloads

更多信息


联系人 * (* 必填字段)  
姓 *  
邮箱 *  
电话
您的诉求

安全认证码

CAPTCHA *
 

隐私

我授权同意 *

 
   

水泥瓦机的世界领导者

Cookie's Policy